Х


  Зохиогч Судалгааны ажлын нэр Он Үзэх
  Хавалболат К. Ачих-тээвэрлэх логистикт үндэслэж тоног төхөөрөмжийн иж бүрдлийг сонгох аргачлал боловсруулах 2005 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Хатанбаатар Г. Өндөр бат бэхтэй автоклавын хийт сийрмэг бетоны судалгаа 2011 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Хатанболд О. Монголын ардчиллын үнэлгээ : Арга зүй ба Кейс 2016 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Хашбат Ж. Автомашиныг тоормослох үеийн жолоосийн самбаачлах хугацааг судалж, тодорхойлох аргачлал боловсруулах  2007 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Хашбат Х. Уурхайн экскаваторын засварын системийг боловсронгуй болгох судалгаа 2013 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Хишгээ Р. Хүйтний улиралд цутгасан төмөр бетон бүтээцийн дотоод темпатур ба механик шинж чанарын хамаарлын судалгаа  2012 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Хишигсүрэн С. Богд уулын гранитын массивын геологи, геохими 2009 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Хөхөө П. Газар доорхи усны тархалтын зүй тогтлыг геофизикийн загварчлалаар судлах нь  2008 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Хуягдорж М. Монголын эрчим хүчний эх үүсвэр, хэрэглээний математик загвар  2005 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Хүрэлбаатар Ц. Хөдөлгөөнт роботын удирдлагын загварчлал  2012 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Хүчитбаатар Р. Экскаваторын шанаганы өөрөө ирлэгддэг шүд зохион бүтээж цутгаж үйлдвэрлэх судалгаа  2009 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Хээрийнбаатар Б. Цахилгаан экскаваторын тэжээлийн шугамын техникийн байдлыг оношлох арга зүйг боловсронгуй болгох судалгаа  2009 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ

 
Bookmark and Share
/* */