Т


  Зохиогч Судалгааны ажлын нэр Он Үзэх
  Тамара М. Будагч бодисын молекулын агрегат төлөвийн электроны спектрийн судалгаа 2008 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Тамир Х. Дүрслэх геометрийн сургалтанд "Е" технологи нэвтрүүлэх арга зүйн судалгаа  2008 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Тлейхан А. Монгол улсын эрчим хүчний салбарын менежментийн шинэчлэлийн зарим асуудал 2012 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Тодбилэг М. Цагаан уулын дүүргийн геологийн тогтоц ба полиметалын хүдэржилтийн байршлын зүй тогтол 2011 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Toshiyuki N. Technology of extracting Phospholipids from egg yolk and possibilities to utilize the Phospholipids in the clinical treatment 2002 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Төгс С. Технологийн удирдлагын хөгжлийн асуудалд 2002 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Төмөрчөдөр Ц. Үйлдвэрлэлийн технологийн процессийг судлахад систем динамикийн загварчлалыг ашиглах нь 2003 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Төрбат Р. Дүрс боловсруулалтын зарим аргуудын харьцуулсан судалгаа 2008 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Туул Д. Хэл шинжлэлийн үүднээс нэр томъёог боловсронгуй болгох асуудалд 2004 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Туяа Н. Уул уурхайн компанийн нийгмийн хариуцлагын хэрэгжилтийн түвшинг үнэлэх, сайжруулах арга зам 2015 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Туяа С. Монгол орны хээрийн бүсийн гадаргуугийн /Ургамал, хөрс/-ний ууршилтыг химйэл дагуулын мэдээгээр үнэлэх нь  2017 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Туяацэцэг Ж. Зарим сортын буудай, гурилын чанарын харьцуулсан судалгаа  2008 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Түвдэндорж А. Балгасын улаан нуурын ай савын газрын доорхи ус бүрэлдэн тогтох нөхцөл ба онцлог 2000 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Түвшинбаяр Д. Геологи хайгуулын өрөмдлөгийн нөхцөл, технологийн түвшний үнэлгээ 2011 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Түмэнболд Д. Хувцасны загвар зохион бүтээлтийг боловсронгуй болгох судалгаа, боловсруулалт   2004 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Тэгшжаргал Н. Оюутны ажил хэрэгч чадварыг хөгжүүлэх сургалтын менежментийн зарим асуудал  2007 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ

 
Bookmark and Share
/* */