C


  Зохиогч Судалгааны ажлын нэр Он Үзэх
  Сандагдорж Г. Нүүрсний ил уурхайн цахилгаан хангамжийн системийн найдвартай ажиллагааг дээшлүүлэх арга замын судалгаа, боловсруулалт  2007 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Санж П. Нефть, хийн үнэлгээнд нөлөөлөх хайгуул, өрөмдлөг, ашиглалтын хүчин зүйлүүд, тэдгээрийн харилцан хамаарал 1999 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Сарангэрэл Д. Өгөгдлийн тандалт болон үүлэн тооцооллын зарим арга зүйг эрүүл мэндийн салбарт нэвтрүүлэх судалгаа 2013 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Сарангэрэл У. Монгол улсын тусгай хамгааллалттай газруудын алслалт дүрслэлийн зохиолт, аргазүйн боловсруулалт 2004 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Сарантуяа Б. Аж ахуйн нэгжийн удирдлагын бүртгэлийн арга зүйн зарим асуудал  2009 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Саранчимэг Ш. Ноолууран оёмол хувцасны эдэлгээний шинж чанарыг нам температурын плазмын арга хэрэглэж дээшлүүлэх судалгаа,боловсруулалт 2001 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Сонор М. Ноолуур угаах зөөлөн технологи боловсруулах судалгаа 2004 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Сувдаа Д. Монгол орны байгаль, цаг уурын нөхцөлд тохирсон гутлын дулаалгын давхаргын зохистой бүтцийн судалгаа, боловсруулалт  2006 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Сугар М. Бетон, төмөрбетон бүтээцийн хүйтэн тэсвэрлэлтэнд агаар агууламжийн нөлөөллийн судалгаа 2014 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Сундуй Р. Монголын нүүрсний аж үйлдвэрийн хөгжлийн инновацийн стратеги  2011 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Сүнжидмаа Д. Монгол орны портландцементийн шинж чанарын онцлог, түүнд зарим нэмэлтийн нөлөө 1997 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Сүрэн Ж. Илчлэг багатай цөцгийн тосны бүтцийн судалгаа, технологийн параметрийн оновчлол  2006 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Сүхбат Б. Монгол хэлний ярианы дифон синтезийн системийн судалгаа ба боловсруулалт  2007 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Сүхээ Ш. Уурхайн хаягдал усны нам потенциалтай дулааныг ашиглах судлагаа 2011 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Сэлэнгэ Ц. Улаанбаатар хотын сүү, сүүн бүтээгдэхүүний хэрэглэгчийн зах зээлийн судалгаа, сүү боловсруулах үйлдвэрлэлийн хөгжлийн үндсэн хандлага  2005 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Сэргэлэн П. Монгол орны органик хөөсрүүлэгчээр хөөсөн бетон гаргаж авах шинэ технологи  2009 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Б.Сэр-Од Хөрөнгө оруулалтын математик загварууд, тэдгээрийн зарим хэрэглээ 2010 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Сэрсмаа Г. Өмнөд монголын Бортээг, Улааншанд зүсэлтүүдийн табулят шүр ба силур-девоны хил зааг  2011 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ

 
Bookmark and Share
/* */