М


  Зохиогч Судалгааны ажлын нэр Он Үзэх
  Майзул Б. Амьтны гаралтай биологийн идэвхит бэлдмэлийн технологи, эрүүл ахуйн үнэлгээ 2000 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Мехмет С. Монгол, турк зүйр цэцэн үгийг жендэрийн хэлшинжлэлийн үүднээс судалсан нь 2014 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Munkhnasan Ch. Metrics-based Quality Evaluation Model for object-Oriented Design 2010 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Munkhtsengel B. Petrology and geochemistry of mesozoic potassic magmatism in south Mongolia  2001 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Мөнхбат М. Ноосон даавууг тэлж хатаах машинаар агшаах ажиллагааны оновчтой горим тогтоож, динамик ачааллыг багасгах нь  2011 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Мөнхжаргал Д. Монгол хонины ноосоор үйлдвэрлэсэн хивсний гадаргуу дахь сэв үсийг багасгах замаар хэрэглээний чанарыг сайжруулах оновчит технологийг боловсруулах нь  2001 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Мөнхжаргал Т. Солонгос хэлний өвөрмөц хэлцийг хэл, соёлын шүтэлцээнд судлах нь  2012 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Мөнхтуяа Ц. Монгол орны цутгуурын хэвний элсний судалгаа  2011 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Мөнхцэцэг У. Инженерийн математикийн сургалтад мэдээлэл харилцааны технологи нэвтрүүлэх арга зүй  2012 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Мягмарсүрэн Д. Монгол улсын эрчим хүчний бодлого дахь геополитикийн хүчин зүйл 2014 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ

 
Bookmark and Share
/* */