Н


  Зохиогч Судалгааны ажлын нэр Он Үзэх
  Найгалмаа Б. Үхрийн махны технологийн шинж чанарт цахилгаан стимуляцийн үзүүлэх нөлөөллийн судалгаа  2004 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Намнан Т. Самнах машины хүлээн авах зангилааны хийцийг судлаж боловсронгуй болгох нь  2004 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Намсрай Х. Тээрмийн асинхрон хөдөлгүүрийн синхрон горимын хамгаалалтын судалгаа, боловсруулалт 2012 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Нансалмаа С. Хүнсний зохицуулагч үйлчлэлийн зарим судалгаа  2012 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Нарангэрэл Г. Барилгын материалыг нунтаглах дагуул хүрдэт тээрмийн судалгаа, шинэ хийцийн боловсруулалт  2000 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Нарандэлгэр С. Талхны чанарт гоёо хөмүүлийн үзүүлэх нөлөөллийн судалгаа 2008 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Наранцацралт Н. Гелийн атомыг цэнэгт бөөмийн мөргөлтөөр иончлох онолын судалгаа 2009 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Наранцэцэг Л. Бүс нутгийн хөгжлийн түвшний үнэлгээний арга зүйн асуудал 2005 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Наранцэцэг М. Мэргэжлийн чиг баримжаа бүхий орос хэлний сурах бичиг ашиглан сургалтын үйл явцыг боловсронгуй болгох асуудал  2004 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Нацагдорж Н. Монголын үндэсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх уламжлалт технологи  1997 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Нацагням Б. Монгол улсын орон нутгийн хот, суурин газруудын дулаан хангамжийг сайжруулах арга зам 2012 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Норов Р. Гауссын эерэг гадаргуутай төмөр бетон алгуур бүрхүүл хучилтын хүчдэлт байдлын судалгаа 1999 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Нямгэрэл Б. Саалийн механикжсан фермийн машин, тоног төхөөрөмж сонгох үндэслэл 2009 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Нямдорж Д. Эрдэнэтийн хүдрийн ил уурхайн тэсэлгээний ажлын технологийн судалгаа, параметрын оновчлол  2004 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Нямдорж Н. Хүүхдийн тэвчишгүй хэлбэриын хөдөлмөрийг бууруулах нийгмийн ажлын үйлчилгээ 2017 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Нямдорж С. Монгол орны суумтгай алтан химэрлэг маягийн ул хөрсөнд барилгын буурь, суурь төсөллөх онцлогийн судалгаа  2003 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Ням-Осор Д. Монгол орны ашиглалтын нөхцөлд зам төмрийн толгойн хэсгийн хажуугийн элэгдэлийг бууруулах судалгаа 2004 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Нямсүрэн Д. Санхүүгийн хөрөнгийн багцын оновчлолын стохастик загвар, түүний аналитик шийдийн шинжилгээ 2010 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Нямсүрэн Д. Техникийн их сургуулийн математик сургалтын агуулга, арга зүйг боловсронгуй болгох асуудал 2000 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Nakanashi Toshiyuki Technology of extracting Phospholipids from egg yolk and possibilities to utilize the Phospholipids in the clinical treatment 2002 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ

 
Bookmark and Share
/* */