Ж


  Зохиогч Судалгааны ажлын нэр Он Үзэх
  Жавзан Ч. Говийн дорнод хэсэгт газар доорхи усны химийн найрлага бүрэлдэх онцлог, чанарыг сайжруулж ашиглах боломж 2001 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Жавзансүрэн Ж. Нийтийн мессэж үйлчилгээ ба түүний хэрэгцээг урьдчилан тооцоолох судалгаа 2006 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Жамъяндорж П. Дулааны цахилгаан станцын хэмжилт-хяналтын системийг боловсронгуй болгох судалгаа 2003 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Жанайдаров К.Д. Совершенствование породных и продуктивных качеств симментальных скота в условиях Северо-Востока Казахстана 2010 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Жанчивдорж Н. Хүнсний аюулгүй байдлын технологийн үндсүүдийн судалгаа 2005 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Жаргалсайхан Е. Нийтийн тээврийн масшрутын сүлжээ, төлөвлөлтийг боловсронгуй болгох асуудал 2009 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Жаргалсайхан Ч. Жолоодлогын тусгай талбай ашиглан жолооч бэлтгэх сургалтыг төгөлдөржүүлэх 2002 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Жаргалтуяа П. Бүтээгдэхүүний хөгжлийн менежментийг боловсронгуй болгох нь  2008 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ

 
Bookmark and Share
/* */