Э


  Зохиогч Судалгааны ажлын нэр Он Үзэх
1 Энх-Амгалан Ш. Нам температурын дулааны хоолойгоор хүнсний зоорийн хөрс хөлдөөх туршилтын судалгаа  2009 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
2 Энхбаатар А. Гегелийн философи дахь монгол судлалын зарим асуудал  2005 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
3 Энхбаатар Ш. Заамарын хүдрийн зангилааны алтны хүдэржилт үүссэн геологи-гарал үүслийн нөхцөл  1998 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
4 Энхбаяр Г. Дугуйт тракторын дизель хөдөлгүүрийн бага ачааллын үед түлш хэмнэх боломжийн судалгаа  2008 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
5 Энхжаргал Б. Монгол улсын анагаахын дүрслэл оношлогооны системд бүрэн бус автоматжсан дүрсийн мэдээллийг боловсруулах судалгаа  2004 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
6 Энхтайван Г. Монголд нутагшсан шар луувангийн таримлууд,тэдгээрийн технологийн шинж чанар, боловсруулалтын харьцуулсан судалгаа  2007 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
7 Энхтуяа Б. Үнэт цаасны портфелийн удирдлагын загвар,хэрэгжүүлэх арга зам  2003 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
8 Энхтуяа Д. Ямааны ноолуураас хялгас ялгах технологийн онцлог  1993 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
9 Энхцэцэг Э. Нефтийн биомаркер нүүрсустөрөгчдийн судалгаа /Тамсагбулаг,Зүүнбаянгийн ордуудын зарим цооногийн нефтийн жишээн дээр / 2011 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
10 Энэбиш Ө. Хөдөөд ханын материал үйлдвэрлэх бага хүчин чадалтай хэвлэх төхөөрөмж зохион бүтээх, судлах нь  1993 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
11 Эрдэнэ Д. Хавцалын хайлуур жоншны ордын геологи-минералогийн онцлог ба гарал үүсэл  2008 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
12 Эрдэнэбаатар И. Бэлчээрийн худгаас ус татах салхин ус өргүүрийн хийц, туршилт судалгаа  2012 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
13 Эрдэнэбат П. Оюутны сургалтын үнэлгээг боловсронгуй болгох нь  2003 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
14 Эрдэнэбат С. Өрмийн машины найдвартай ажиллагааг судлаж,засварын системийг боловсронгуй болгох нь  2007 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
15 Эрдэнэтуяа С. Зүрхний биоцахилгаан бичлэгийн багажийн хэвийн ажиллагааны хяналтыг сайжруулах зарим асуудал  2007 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
16 Эрдэнэхүү Н. Сансрын трассад радио долгионы тархалтанд нөлөөлөх зарим хүчин зүйлийн судалгаа  2007 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
17 Эрдэнэцэцэг Б. Уурхайн цахилгаан хангамжийн найдвартай ажиллагааны судалгаа  2011 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
18 Эрдэнэчимэг Д. Төмөр замын геометрийг хэмжих автоматжуулсан системийн судалгаа ба загварчлал  2003 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
19 Энхбаяр Г. Шууд утгуурт цахилгаан экскаваторт хосолсон статик хүчний хувиргагч ашиглах судалгаа 2016 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
20 Энхболд В. Монгол улсын эдийн засгийн дипломат үйл ажиллагаанд олон улсын нүүрсний зах зээлийн хөгжлийн чиг хандлагыг тусгах нь 2013 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
21 Эрдэнэбат Ч. Хорт програм илрүүлэх статик аргад суурилсан загвар байгуулах туршилт 2014 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ

 
Bookmark and Share
/* */