Б


Зохиогч Судалгааны ажлын нэр Он Үзэх
1 Баасан Б. Монгол орны нөхцөлд бетон төмөр бетон бүтээц, эдлэхүүний бат бэхийг механик аргаар тодорхойлох, үр дүнг боловсруулах аргачлалын судалгаа 2005 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Баасанжаргал А. Цэвдэг хурдаст ууршимтгай бүтээгдэхүүнийг хадгалах онол-арга зүйн асуудал 2012 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
2 Баасансүрэн П. Агаарын урсгалаар ноолуураас хялгас ялгах технологи, төхөөрөмжийн хийцийн судалгаа, боловсруулалт 2010 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
3 Баатархүү Ц. Монгол текстиймн мэдээллийн тодорхойломжийн зарим судалгаа, түүнийг мэдээлэл холбооны системийн үр ашгийг дээглүүлэхэд ашиглах боломжийн судалгаа 2006 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Баатархүү Ж. Монгол улсын шуудан холбооны системийн шинэчлэлийн зарим асуудлууд 2013 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Байгалтөгс С. Разработка некоторых систем управления с применением нечёткой логики 1999 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
4 Бадамхатан Г. Монголын хүрэн ба чулуну нүүрсээр шахмал түлш бэлтгэх технологийн судалгаа 2004 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
5 Балдандорж Д. Монголын хүрэн нүүрснээс нүүрс-усны суспенз бэлтгэх, түүнийг шатаах технологи боловсруулах судалгаа 2011 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Базаррагчаа И. Өндөр темпатурын нөхцөлд машины зарим эд ангийн элэгдлийн судалгаа 2015 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
6 Балган Б. Чацаргана хураалтыг механикжуулах техник, технологийг судалж боловсронгуй болгох нь 1993 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
7 Балжинням Ж. Цахилгаан технологийн аргаар зарим жимс боловсруулах процессийн эрчимжүүлэх судалгаа 2004 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Батбаяр Д. Монгол хонины ноосноос ноолуур ялгах судалгаа, боловсруулалт 2016 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
8 Банзрагч Ц. Мод үржүүлгийн газарт сибирь шинэсний үр тариалах технологийн машины ажлын эрхтний үндсэн хэмжээсийн судалгаа, боловсруулалт 1998 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Барсболд Д. Бизнесийн үнэлгээний хорогдуулах хүүний шинжилгээ, таамаглал 2014 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
9 Батбаяр Ж. Хиймэл дагуулын мэдээгээр агаар мандлын аэрозолын оптик параметрүүдийг тодорхойлох нь 2009 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
10 Бат-Энх О. Монгол хэлний ярианы синтезийн шинэ арга боловсруулах судалгаа 2001 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Бат-Эрдэнэ Э. Битумжсан элсний химийн найрлага, шинж чанар, модификацийн судалгаа 2014 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
11 Батгэрэл Л. Инновацийг идэвхижүүлэн бүтээмжийг дээшлүүлэх арга зам (Монгол-Оросын хамтарсан Уулын баяжуулах “Эрдэнэт” үйлдвэрийн жишээн дээр) 2007 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
12 Батжаргал Ц. Монгол орны эрчим хүчний хэрэглээний өсөлт, хангамжийг шинжлэх шугаман бус математик загвар, арга зүй боловсруулах судалгаа 2007 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
13 Батмөнх Д. Байгалийн усны эвдэрсэн горимтой урсацын загварчлалд зориулсан арга зүй 2000 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
14 Батсүрэн Ж. Монгол орны хөөлттэй хөрсний инженер геологийн зарим шинж чанар   ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Баттогтох З. Дулааны цахилгаан станцын үнсний тархалтыг цацраг идэвхт бодисын түвшингээр тодорхойлох аргачлал боловсруулах 2013 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Баттүвшин Г. Монгол улсыг бүсчилж хөгжүүлэх арга зүйн асуудал 2012 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
15 Баттөгс Г.  Усны өрөмдлөгийн арга, техник, технологийн оновчтой хослол 2009 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
16 Баттулга С. Монгол улсад эмнэлгийн мэдээллийн систесийг хөгжүүлэх зарим асуудал 2009 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Батхишиг И. Мотивацийг ашиглан хөдөлмөрийн бүтээмжийг дээшлүүлэх боломж, арга зам 2013 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Батцэцэг Я. Монгол Улсад уул уурхай-металлургийн цогцолбор хөгжүүлэх стратегийн судалгаа 2013 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
17 Баянтуул Ө. Монголын насанд хүрэгчдийн биеийн хэмжилзүйн судалгааны үндсэн дээр хувцас зохион бүтээх ажлыг боловсронгуй болгох нь 1998 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
18 Баяр М. Цаг уурын хүйтэн нөхцөлд ажиллагчдын хувцасны судалгаа, боловсруулалт 2006 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
19 Баяр А. Хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтийн арга зүйн асуудал (Төвийн бүсийн жишээн дээр ) 2008 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Баярмаа Г. Мэдээлэл холбооны технологийн нэр томьёо, түүний цахим сан бүрдүүлэх нь 2014 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
20 Баярсайхан Б. Автомашины ДШХ-ээс ялгарах хорт хаягдал экологип үзүүлэх нөлөөллийн судалгаа /Улаанбаатар хотын жишээн дээр/ 2005 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
21 Баярсайхан Г. Эрс тэс уур амьсгалын нөхцөл дэх томоохон хотын экологи, түүний хүн амд үзүүлэх нөлөөллийн судалгаа /Улаанбаатар хотын жишээн дээр/ 2004 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Баярсайхан Ц. Метал гадаргууд өндөр хурдны ширээлтээр бүрхүүл тавих боломжийн судалгаа 2013 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
22 Баярсүрэн Б. Дизелийн утаанд нөлөөлөх зарим хүчин зүйлийн шинжилгээ 2004 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Bayartugs T. Quasiconvex semidefinite programming 2014 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Баясгалан П. Исследование структуры, свойств и методов термической обработки стальных изделий XI-XIII столетий, изготовленных в Монголии и средней Азии 2003 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
23 Бэх-Очир Н. Төмрийн хүдрийн баяжмалыг нүүрсээр ангижруулах технологийн горимын судалгаа 2013 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
25 Билгээ Г. Байгууллагын санхүүгийн менежментийн шинэчлэлийг хэрэгжүүлэхэд нягтлан бодох бүртгэлийн үүргийг дээшлүүлэх зарим асуудал /Төрийн өмчийн их сургуулийн жишээн дээр/ 2010 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
26 Болдбаатар Ю. Монгол нутаг дахь эртний нүүдэлчдийн шүтлэг бишрэл/Шүтлэг бишрэл , ертөнцийг үзэх үзлийн учир шалтгаан,утгын тайлбар/ 2010 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
27 Болор-Эрдэнэ Д. Эрдэнэт хотын нутаг дэвсгэр дээрх агаар орчны оптик төлөв ба бохирдлын судалгаа 2012 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
28 Болормаа Б. "Хялгасан ширхэгт-ээрмэл-даавуу"системийн судалгаа,технологийн боловсруулалт /адууны сүүлний ширхэгтийн жишээн дээр / 2012 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
29 Болормаа Ч. Компьютерийн гар дээрх монгол үсгийн байрлалын оновчлол 2008 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Больтогтох Д. Арилжааны банкны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох аргазүй 2013 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Булгаа Х. Улаанбаатар хотын зорчигч тээврийн системийн судалгаа 2015 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
30 Бумбар Н. Хар суль, цулхирын технологийн шинж чанарын судалгаа 2005 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Бурмаа С. Монгол улсын нүүрсний салбарын өрсөлдөх чадварын судалгаа 2014 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
31 Бямбажав Ж. Хугацааны хожимдолтой холбоост ХАОС системийн синхронжилт 2005 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
32 Бямба-Очир Д. Эх газрын эрс тэс уур амьсгалын нөхцөлд ашиглагдаж байгаа төвлөрсөн дулаан хангамжийн системийн үр ашгийг дээшлүүлэх арга замын судалгаа 1999 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
33 Бямбасүрэн М. Монгол орны нөхцөлд зүтгүүрийн ашиглалтанд нөлөөлөх хүчин зүйлсийн судалгаа 2008 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Булга П. Хувцасны зориулалттай мембран бүтэцтэй сул ширхэгтэн дулаалгын үеийн судалгаа, боловсруулалт /Тэмээний ноосны жишээн дээр / 2007 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Буяндэлгэр Д. Ажлын дулаан хувцасны зохион бүтээлтийн судалгаа, боловсруулалт 2016 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
34 Буянхишиг Н. Улаанбаатар хотын ус хангамжийн "Төв" эх үүсвэрийн гидрогеологийн нөхцөлийг загварчлах нь 2008 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
35 Буянхишиг З. Монгол улсын  хөдөөгийн холбооны загвар ба хэрэгцээ 2003 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
36 Буянтогтох Д. Инженерийн математик сургалтын агуулгыг сонгох нэгэн шалгуур ба математик ухагдахууныг загварчлах асуудал 2002 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХ
  Бямбагар Б. Особенности состава и свойств бурых углей различной степени углефикации Монголии 2001 ТОВЧ АГУУЛГЫГ ХАРАХBookmark and Share
/* */