ШУТИС-ийн багш нарын бүтээлийн хэвлэгдсэн өгүүллийн тоо, тэдгээрийн эшлэгдсэн байдал


ШУТИС-ийн судлаач багш нар олон улсын мэргэжлийн сэтгүүлд судалгааны үр дүнгээ хэвлүүлдэг уламжлал тогтоод байна.Өнөөдрийн байдлаар 22000 орчим мэргэжлийн сэтгүүлийг эгнээндээ нэгтгэсэн SCOPUS мэдээллийн сангаас ШУТИС-ийн багш нарын бүтээлийн хэвлэгдсэн өгүүллийн тоо, тэдгээрийн эшлэгдсэн байдлыг тоймлон дараах байдлаар үзүүлж байна.

Эх сурвалжSCOPUS мэдээллийн сан

Эх сурвалжSCOPUS мэдээллийн сан


ШИНЖЛЭХ УХААН,ТЕХНОЛОГИЙН ТӨВ НОМЫН САН
Bookmark and Share
/* */