ОХУ-ын хэвлэлийн газруудаас захиалсан номоо хүлээж авлаа


      Шинжлэх Ухаан Технологийн Төв номын сан 2016 оны 4 сард бүрэлдэхүүн сургуулиудын профессор багш нараас сургалт судалгааны чиглэлийн англи, орос номын захиалга авч ажилласан.

      2016-2017 оны хичээлийн жилийн эхэнд Бүрэлдэхүүн сургуулиудын профессор багш нарын захиалсан сургалт судалгааны 286 орос ном, сурах бичгийг ОХУ-ын томоохон хэвлэлийн газруудаас захиалж, хүлээж авлаа. Эдгээр ном, сурах бичгийг ШУТТөв номын сангийн 6 давхарт №602 “Эрдэм шинжилгээний уншлагын танхим”-аас үзэх боломжтой.

 

 

Ном, сурах бичгийн танилцуулга, мэдээллийг доорх линкээс үзнэ үү.

 
Bookmark and Share
/* */