Мэдээллийн сан


Springer Nature - Онлайн мэдээллийн сан 

 

 

 OARE - Онлайн судалгааны сан

http://oarelogin.research4life.org/

НҮБ-ийн Байгаль орчны Хөтөлбөрийн санаачлагаар Online Access to Research in the Environment (OARE) нь хөгжиж буй орнууд зориулсан дэлхийн хамгийн том байгаль орчны шинжлэх ухааны судалгааны сан юм.

500 орчим нэр хүндтэй  хэвлэлийн байгууллагууд болон судалгааны нийгэмлэгүүд хамтран 5700 гаруй эрдэм шинжилгээний сэтгүүл, цахим ном болон бусад мэдээллийн эх сурвалжуудтай. Үүнд: Биологи, Биотехнологи, Генетик, Ургамал судлал, Цаг  уур, цаг  уурын өөрчлөлт,  Экологи, Сэргээгдэх эрчим хүч, Хүлэмжийн хий, Байгаль орчин, Байгалийн нөөцийн эдийн засаг, Байгаль орчны хууль, бодлого, төлөвлөлт, Газарзүй, Геологи, Хөрс судлал, Зайнаас тандах-Газарзүйн мэдээллийн систем, Амьтан судлал, Хүнс, Ургамал, Ботаник, Геологи, Байгаль орчны хууль, бодлого гэх мэт олон салбаруудыг хамаарсан.

Web of Knowledge (хязгаарлагдмал сэтгүүлээс) болон Scopus, Google scholar (үнэгүй байдаг) мэдээллийн сангуудаас эрдэм шинжилгээний сэтгүүлийн чансаа, судалгааны байгууллага, шинжлэх ухааны салбар болон судлаачийн үнэлгээ зэрэг бусад мэдээлэл гаргах боломжтой.

AGORA - Онлайн судалгааны сан

http://agoralogin.research4life.org/

Дэлхийн хүнс, хөдөө аж ахуйн байгууллагын/FAO/ санаачлагаар ХАА, Биологи, Биотехнологи, Хүнс, Ургамал, Ботаник гэх мэт салбартай холбоотой нэр хүнд бүхий хэвлэгдэн гарч буй 5900 гаруй сэтгүүлүүд, 21000 ном үзэх боломжтой. Тус хөтөлбөрийн тусламжтайгаар бодлого боловсруулагч, судлаачид, техникийн ажилтнууд болон оюутнууд судалгаа, шинжилгээний мэдээллүүдийг, цаг үеэс хоцрохгүйгээр ашиглах боломжтой.

ARDI - Онлайн судалгааны сан

http://ardilogin.research4life.org/

Access to Research for Development and Innovation (ARDI)  нь Дэлхийн Оюуны Өмчийн байгууллагын санаачлагаар хөгжиж буй орнуудын шинжлэх ухаан, техникийн мэдээллийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор хэвлэлийн салбарын өөрийн түншүүдтэйгээ хамтарч буй хөтөлбөр юм.

ARDI-ийн үндсэн зорилго: Эрдэм шинжилгээний сүүлийн үеийн мэдлэг, мэдээллийн хүртээмжийг нэмэгдүүлснээр шинжлэх ухаан, технологийн янз бүрийн салбарын бүтээмжийг нэмэгдүүлэх, Үүний тулд:

 • Дэлхийн мэдлэгт суурилсан эдийн засагт хөгжиж буй орнуудаас оролцох чадавхийг бэхжүүлэх болон бусад;
 • Олон улсын болон дотоодын түвшинд тулгарч буй техникийн бэрхшээлийг шинэ мэдлэг бий болгох, шинэ шийдэл боловсруулахад хөгжиж буй орнуудын судлаачдад  дэмжлэг үзүүлэх

Одоогийн байдлаар 31 хэвлэн нийтлэгчид ARDI-аар дамжуулан 117-н хөгжиж буй улс, орнуудад 28,000 сэтгүүл, ном, лавлагааны материалуудад хандах боломж олгодог.

Нэвтрэх

http://www.oecd-ilibrary.org/

Нэвтрэх

http://www.annualreviews.org

Био-анагаах, амьдрах ухаан, байгалийн болон нийгмийн шинжлэх ухааны салбаруудын бүтээлүүдэд жил бүр бүхий л талаас нь нэр хүндтэй эрдэмтэд өндөр түвшиний дүгнэлтийг оюутан, судлаач нарт зориулан хийдэг.

Салбарууд:

 • Био-Анагаах/Амьдралын шинжлэх ухаан
 • Байгалийн шинжлэх ухаан
 • Нийгмийн шинжлэх ухаан
 • Эдийн засаг

 

 

Нэвтрэх

http://www.doabooks.org/                                

Нэвтрэх

https://royalsociety.org/journals

Их Британи, Умард Ирландын Вант улсын Вангийн Нийгэмлэгийн дэлхийн хамгийн анхны Philosophical Transactions A and B, and Proceedings A and B.зэрэг байгалийн болон биологийн шинжлэх ухааны эрдэм шинжилгээний 9-н өндөр чансаатай сэтгүүлүүдийг 1660 оноос өнөөдрийн хэвлэгдсэн бүтээлүүдийг үзэх боломжтой.

Салбарууд:

 • Mathematics, engineering and other physical sciences
 • All biological sciences; particularly good on ecology, environment
 • Multidisciplinary and interdisciplinary science

                         Нэвтрэх

https://www.geolsoc.org.uk

Их Британи улсын Геологийн Нийгэмлэгийн гаргасан сэтгүүлийн шинэ, архивын хэвлэлт, тусгай хэвлэлт ном зэргийг агуулсан цахим эх үүсвэр юм.

1811 оноос хойш хэвлэгдэн гарсан геологи, газарзүйн шинжлэх ухааны хамгийн өндөр чанартай гол бүтээлүүдийг үзэх боломжтой.

Салбарууд:

 • Геологи
 • Дэлхийшинжлэхухаан

 

                                  Нэвтрэх

http://spiedigitallibrary.org/

SPIE дижитал номын сан нь 1962-аас өнөөг хүртэл хугацаанд хэвлэгдсэн SPIE-ийн сэтгүүлүүдийн 400,000 техникийн бүтээл бүхий оптик болон photonics судалгааны хамгийн өргөн эх сурвалжтай хамгийн үнэтэй мэдээллийн сан юм. Жил бүр 18,000 гаруй шинэ техникийн бүтээл, 15-20 шинээр цахим номоор нэмэгдэж байдаг.

Салбарууд:

 • Astronomy
 • Biomedical Optics &Medical Imaging
 • Communication &Information Technologies
 • Defense & Security
 • Electronic Imaging & Signal Processing
 • Energy
 • Lasers
 • Light Sources & Illumination
 • Lithography & Microelectronics
 • Metrology
 • Nanotechnology
 • Optics
 • Remote Sensing
 • Sensors
   
   Bookmark and Share